NEN 1010 Deel 8 Kwis

NEN 1010 Deel 8 Kwis (NL)

Test uw kennis van NEN 1010: 8 met HyTEPS’ quiz!

Om actuele ontwikkelingen bij te houden, verschijnt er een nieuw deel van de NEN 1010-norm: Deel 8. Deze richt zich op ‘prosumenten’ (consumenten die energie aan het netwerk leveren) en behandelt energie-efficiëntie, elektrische laagspanningsinstallaties en de bedrijfsvoering van elektrische installaties.

Welke onderwerpen komen in de NEN 1010 Deel 8 aan bod?

(Meerdere antwoorden mogelijk)

Question Image

Welk onderwerp wordt NIET behandeld in NEN 1010 deel 8?

Question Image

De arbeidsfactor is mede bepalend voor de efficiëntie van de installatie - wat zou de arbeidsfactor minimaal moeten zijn volgens NEN 1010 Deel 8?

Question Image

NEN 1010-8-1:6.6.4 gaat over het beperken van de gevolgen van harmonische stromen. Harmonische stromen kunnen zorgen voor:

Question Image

U krijgt punten krijgt toegekend wanneer u:

Question Image

Volgens NEN 1010-8 is een elektrisch energiemanagement systeem (EEMS) is een vitaal onderdeel van een slim net. Vanaf welke capaciteit of energieverbruik is een EMS vereist, volgens de norm?

Question Image

Het toevoegen van een vorm van opslag kan voordelen hebben op diverse gebieden. Welke?

Question Image

Wat is het gevolg van het niet naleven van NEN 1010-8?

Question Image